Νικηφόρος – Μια ματιά Video Clip - Μιχαήλ Μαυρομούστακος