Ευστάθιος Δράκος, FT. Μόνιμος Κάτοικος, Μαρία Καρέτσου – Όπως Τότε , Παγκόσμια μέρα AIDS #WorldAidsDay, Θετική Φωνή Video Clip - Μιχαήλ Μαυρομούστακος